PRZEDSIęBIORSTWO PROJEKTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE FACTOR SPÓŁKA Z O.O.

Szeroki zakres usług

Jesteśmy gotowi nawiązać współpracę i świadczyć nasze usługi na konkurencyjnych stawkach. Oferujemy wysoką jakość wykonanych prac i terminowe wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

BUDOWĘ LINII KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

BUDOWĘ STACJI TRANSFORMATOROWYCH, ROZDZIELNIC

BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC, PARKÓW, PARKINGÓW, HAL FABRYCZNYCH, KOŚCIOŁÓW

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWYCH

WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, SYGNALIZACJI POŻARU, PRZYZYWOWYCH

WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, SIECI KOMPUTEROWYCH

POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE W INSTALACJACH SN I NN

O Nas

Factor

Zapewniamy kompleksową realizację robót wraz z obsługą geodezyjną i wykonaniem dokumentacji projektowej. Głównym celem w naszej działalności to jakość i terminowość wykonywanych prac. Stosujemy materiały i narzędzia renomowanych firm. Wszystkie materiały są skrupulatnie przez nas sprawdzane na zgodność zastosowania z polskimi regulacjami normowymi. W trakcie prowadzenia prac przestrzegamy wymagań BHP, a każdy z pracowników jest zobowiązany do ścisłego stosowania Regulaminu Pracy oraz podporządkowujemy się wszelkim wymaganiom Zleceniodawcy. Zatrudniamy inżynierów elektryków z uprawnieniami do pełnienia nadzorów technicznych, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 110kV na stanowisku dozoru.

NASZE OSTATNIE REALIZACJE

Hospicjum Gliwice

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznej, zabudowa agregatu, wymiana rozdzielni głównej, przyłączenie całości obiektu do dwóch sieci, przygotowanie rozwiązań do rozbudowy oraz dokumentacja powykonawcza.

PKN ORLEN S.A.

Wykonywaliśmy prace elektryczne i teletechniczne na stacjach paliw w Sarnakach, Wieluniu, Żyradowie, Białej Podlaskiej, Katowicach i Kępnie

Śląskie centrum chorób serca

-Modernizacja stacji transformatorowej,
-oświetlenie parkingów,
-instalacja agregatu prądotwórczego.
Instalacja wewnętrzna:
-instalowanie zasilaczy UPS
-wewnętrzne linie zasilające + przejścia ppoż

Tauron

Wykonanie projektów i instalacji wielu obiektów na terenie Gliwic.
m.in.: Lidl, Urząd Miasta

Posiadamy hurtownię materiałów elektrycznych prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. Specjalizujemy się w sprzedazy mierników do pomiaru wartosci nieelektrycznych ( temperatura wilgotność, hałas, oświetlenie).

Masz Pytanie?

Napisz do nas!